Cohack Reality 1, XR as a learning tool

Het herboren medium XR (Extended Reality) waaronder Virtual reality (VR) en AR (Augmented Reality) thuishoren is een super term die het volledige spectrum insluit van ‘het volmaakt reële’ tot ‘het volmaakt virtuele’.

XR stelt zijn bezoeker in staat om deel te nemen aan een verhaal, om te exploreren buiten hun huidig begripskader om in een actieve leeromgeving. De ‘belever’ kan via zijn/haar motoriek, spraak of door simpelweg te kijken naar objecten interageren met zijn 360°-omgeving. Dit versterkt aanzienlijk het gevoel van aanwezigheid en creëert een zogenaamde ‘embodied cognition’. Een geestelijke toestand waarin lichamelijke ervaringen worden vertaald naar een mentale staat. Deze droomstaat is precies de flow die we willen opwekken om meer ingewikkelde concepten of praktische vaardigheden aan te leren.

In dit onderzoeksproject hebben we 3 prototypes ontwikkeld. Krijg je een beter inzicht in een natuurkundig fenomeen door het aan de lijve te ondervinden? Neem je sneller de principes mee door het te ervaren? Over welke autoriteit of beslissingsvermogen(agency) moet de ‘speler’ beschikken om zich aanwezig te voelen en in de ‘leer flow’ te geraken? In het realiseren van de prototypes werken we samen met een aantal experts in spelontwerp en 3D-animatie uit het werkveld, onderzoeksgroepen en gevestigde digitale bedrijven. Studenten en docenten van het ganse Luca School of Arts ecosysteem participeerden aan het project via actieve workshops en demos.

Prototype 1 : Open Stereo of O tempora O mores

FotoMuseum Antwerpen

Een VR-ervaring genaamd ‘O tempora, o mores’, gebaseerd op de historische stereofotografische collectie van het FOMU (Fotomuseum) in Antwerpen, België. Door het gebruik van een HMD (Head Mounted Display) kon de kijker het stereoscopische beeld in 3D ervaren. De tool opende slechts een klein deel van de collectie, bestaande uit in totaal bijna 12.000 recentelijk gedigitaliseerde stereofoto’s. Naast het tonen van de stereofoto’s in 3D via een HMD, contextualiseerde de tool de beelden met relevante hedendaagse citaten over beeldcultuur (uit Baudelaire, Einstein, Proust, Kafka…) opgeroepen in een gespatialiseerde soundscape. Zo werd de toeschouwer zachtjes aangemoedigd om de intrigerende scènes nog wat langer te bekijken. Franz Kafka zei na een bezoek aan een stereoscopische collectie in 1911 ‘De beelden zijn levendiger dan in de bioscoop’, merkt hij op in zijn dagboek, ‘omdat zij aan de blik de rust van de werkelijkheid laten.

Deze prototypes gaven aanleiding tot een nieuw project waarvan de abstract wordt voorgesteld op dit congres in juni 2020.

Stereo & Immersive media Congress Lisbon

Het doel van dit project is om stereoscopische collecties te ontsluiten via VR.Via een extra online platform zullen we musea/archieven/private verzamelaars/het publiek aanmoedigen om hun gedigitaliseerde stereofoto’s om te zetten in VR-ervaringen en de beelden/bestanden online beschikbaar te stellen. We zullen een innovatieve UI/UX ontwikkelen die bezoekers zal stimuleren om deze rijke cultuurhistorie te ontdekken

Prototype 2: Phenomena

In eerste instantie was Phenomena een roomscale VR ervaring die je onzichtbare elektro-magnetische fenomenen wou laten beleven in 3D fictie VR-film.

In Phenomena heb je een tijdelijke job aanvaard als proefkonijn bij Homo Augmentus, een bedrijf dat producten maakt die mensen superkrachten geven. Eindelijk wat afwisseling in je saaie leven! Gaandeweg kom je echter te weten dat het bedrijf vooral de neveneffecten van hun producten onderzoekt, want naarmate het verhaal vordert gebeuren er steeds vreemdere dingen met jou.

De producten van Homo Augmentus zorgen er voor dat je fysische fenomenen kan waarnemen die je met je menselijk oog niet kan zien: microgolven, geluid, WIFI, … Al deze verschijnselen die voorheen onzichtbaar waren, kunnen we nu in volle glorie aanschouwen en zelfs manipuleren. Maar let op, want het systeem zit nog vol bugs die je perceptie uit evenwicht kunnen brengen.

Ondertussen heeft deze produktie scenario- en ontwikkelingssteun ontvangen van VAF en is in volle ontwikkeling met regisseur Wim Reygaert, 3D-artist Xander Clerkx en gamedesigner Thomas Meynen.

Prototype 3 Offgridonline

Deze interactieve 360° documentaire wil je laten ervaren wat het is om in zelfvoorzienende gemeenschap te leven. Welke consensus-modellen worden gebruikt? Wat is de rol van geld en tijd? Wat is de rol van technologie? Wat kunnen we leren?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven